NOVINKY

arr3BOB A BOBEKBob 25cm plyšový Bob a Bobek od 0 měsíců...

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

Jarmila Čechurová
Plaská 53
32300 Plzeň
tel: 777714439, 603841495
napište nám
kamenná prod Tř. 1. Máje 634 , 33012 Horní Bříza

pořadač A4 s vánočními motivy

pořadač A4

 

 

 

.


 


 

 

 

Odrážedlo Enduro velké

ODRÁŽEDLO ENDURO


 

 

 


 

 

 » Obchodní podmínky

Václav Čechura

Plaská 53

32300 Plzeň
IČ 40532275

ŽL vydal ÚMO Plzeň 1

16.12.1992

Rgm 997/92Kamenná prodejna : Horní Bříza
Tř. 1. Máje 634


Otevřeno Po- Pá 8,30-17,00
So 8,30-11,00
Kontakt - jarmila.cechurova@seznam.cz
tel. 605242054, 603841495
777714439


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

CENA ZBOŽÍ je platná pro tento internetový obchod ve chvíli objednání a po potvrzení objednávky z naší strany.

V kamenném obchodě  a v jiném čase se mohou ceny zboží lišit.

.


Stornováni objednávky
Prosíme o případné stornování objednávky nejpozději do 2 hodin po objednání zasláním emailu na adresu jarmila.cechurova@seznam.cz ,
nebo na tel. 777714439 , příp. 603841495

jinak po dohodě.
Rezervace zboží- 3 dny - potom zasílám upozornění a rezervaci zruším, pokud se na Vaši žádost nedohodneme jinak.


Většinu zboží mám skladem a zboží mohu zaslat ihned po připsání pěněz na účet. , v tentýž, nebo následující pracovní den.

V případě , že zboží není skladem, je doba dodání 3-10 dnů. O této skutečnosti Vás budu předem informovat.
V každé zásilce bude přiložena účtenka na Vámi zakoupené zboží.
Jestliže, např. při nákupu více ks, požadujete na každé zboží účtenku zvlášť , je na to třeba upozornit předem. Za pozdější zasílání účtenky si účtujeme poštovné.
Zaslání prodejky nebo faktury mailem je zdarma.


Odběr zboží:
1. osobně v Horní Bříze v prodejní době
2. po dohodě v Plzni
3. zaslání balíku Českou poštou na Vámi udanou adresu

4. U zboží, které se svým rozměrem nebo vlastnostmi nějak odlišuje a vyžaduje zvláštní obal , budete upozorněni v případě nutnosti navýšit cenu o tento obal.

Cenu poštovného Vám vždy oznámíme před zasláním zboží.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

!!! Zákazník je povinen reklamovat zboží neprodleně po zjištění závady.
Poškozenou věc nelze nadále používat !!!


Odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující je povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího písemně na adresu:

Václav Čechura,Tř.1. máje 634, 33012 Horní Bříza

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal( i příp.dárky, zboží zdarma apod.) Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.http://www.webareal.cz/hrackyucechuru/jarmila-cechurova-seznam-cz?unlock=article

 


**********************************************************************************************
Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě přepravních firem a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podáním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeji Vám hezké nakupování                         Václav Čechura

ZGEwZjYxM