Odhalení, které může leccos ovlivnit

Vývojové vady potomků jsou pro rodiče jediným, a to doslova noční můrou. Pár, který zjistí, že brzy budou o jednoho početnější, mají zajisté obavy, jestli bude vše v pořádku a jestli něco nenaruší poklidný průběh těhotenství. Genetika je avšak velice mocná věda, která dokáže ovlivnit ledacos. I ze dvou zdravých rodičů může totiž vzejít jedinec, který bude trpět nějakou vývojovou vadou, příkladem toho je například Downův syndrom anebo třeba obyčejný rozštěp pata. Můžete ale děkovat moderním technologiím a studiím, které v dnešní době již umožňují v prenatálním stádiu zjistit, zdali je plod v pořádku anebo jestli je postižený nějakou vadou.

Invazivní i neinvazivní metody

Jakými způsoby se dá odhalit, jestli je váš plod v pořádku? Existují různé prenatální metody, které se dělí na ty šetrnější, neinvazivní, a na ty více rizikové, tedy invazivní. Časté jsou hlavně ty šetrnější, protože nijak neohrožují zdraví plodu. Nezasahuje se do organismu matky. Genetika Olomouc vám zkrátka může odpovědět na tu nejdůležitější otázku, a to tu, jestli bude vaše dítě v pořádku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup