Provedeme elektroinstalaci


Elektrorevize Kolín prohlídkou, zkouškou i měřením zkontroluje dodávku elektrické energie do různorodých elektrospotřebičů i komplexního příslušenství z oboru elektrotechniky.

Elektrorevize Kolín má na své straně zkušené techniky, kteří jsou připraveni doporučit Vám konkrétní nápravná opatření tak, aby hromosvodové zařízení, elektrické spotřebiče i kompletní elektroinstalace rozvodů vyhovovala platným předpisům. Kompletní revizní zprávu včetně nezbytných příloh Vám opatří kvalifikovaný tým. Stačí se jen obrátit na tu správnou adresu, na níž si dohodnete termín výchozí i pravidelné revize. Sympatické ceny Vás podpoří k tomu, abyste specializovaný tým revizních techniků kontaktovali.

Pro provozovatele elektrického zařízení

Elektrorevize Kolínvypracuje a předá Vám kvalitní a kompletní revizní zprávu o bezpečném provozu elektrického zařízení různého zaměření.